armaturer


  • 119
  • 314
Vårt sortiment av ruggade belysningsarmaturer är framför allt anpassad för militära applikationer. Vi har produkter för luft, land och hav. Lamporna går att få anpassade för night vision och kan även ha black-out mode.
Peter farg 3Peter farg 3
Peter farg 3

peter blomquist

Produktansvarig

08-732 85 76
peter.blomquist@flexitron.se

Leverantör