Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

Hahn

HAHN är den största tillverkaren av vacuum- ingjutna nättransformatorer och PFC drosslar. 

Tillverkningen sker i 3 fabriker, två i Tyskland och en i Ukraina. Produktionen är till största del automatiserad med en produktionskapacitet på > 100k/dag

Hahn har godkänd produktion enligt EN61558-2-6, ”Safety isolating transformer for general use” hos VDE. Det gör att godkännande hos myndigheter underlättas för kunden och kostnader sparas.

Flexitron har arbetat med HAHN sedan 1988 och är en av de äldsta partnerna till HAHN.
Land: Tyskland
Grundades: 1949, Transformatortillverkning från 1969
Antal anställda: ca 600

RElaterade Produktkategorier