Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

Leader Tech

Leader Tech är en världsledande utvecklare och tillverkare av EMI skärmande produkter för kretskortsskärmning, skärmande kapslingar samt skärmande kabel. 

På utvecklings centret i Tampa, Florida tillverkas och utvecklas produkter till såväl kommersiella kunder som militära applikationer. 

Förutom excellent service är arbetsmottot ”if you can describe it, we can make it”.
Land: USA
Grundades: 1984
Antal anställda: ca 120

RElaterade Produktkategorier