Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

Parker Chomerics

Chomerics är en världsledande tillverkare av EMI skärmande material. 

Sedan 1961 har Chomerics varit en ledande spelare och gått i täten gällande utveckling och tillverkning av ledande elastomerer och kan leverera ark, extruderade profiler, gjutna packningar och material för form-in-place applicering.

Land: Storbritannien
Grundades: 1961
Antal anställda: ca 57000 (Parker Group)

RElaterade Produktkategorier