Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

nyhet - Kundanpassade batterier


Kundanpassade batterier

20 december 2016
​​​​​​​
- rätt lösning sparar tid och pengar

I allt fler applikationer används batterier som back up eller som primär kraftkälla. Samtidigt ökar mängden teknologier för varje år. Därför är det viktigt att tänka igenom sitt val av batterier, både avseende energimängd, åtkomlighet och ifall det ska bytas eller laddas.

Grunden i en kostnadseffektiv konstruktion är att redan från start klargöra hur effektbehovet ser ut. Ofta kan man utgå från standardceller och bygga batteripack som är anpassade fysiskt efter den plats man har tillgänglig.

Vi hjälper dig gärna även om du än så länge bara konstaterat att det behövs ett batteri. Rätt lösning sparar tid och pengar.
1212
1