nyhet - Kundanpassade batterier


Kundanpassade batterier

20 december 2016
​​​​​​​
- rätt lösning sparar tid och pengar

I allt fler applikationer används batterier som back up eller som primär kraftkälla. Samtidigt ökar mängden teknologier för varje år. Därför är det viktigt att tänka igenom sitt val av batterier, både avseende energimängd, åtkomlighet och ifall det ska bytas eller laddas.

Grunden i en kostnadseffektiv konstruktion är att redan från start klargöra hur effektbehovet ser ut. Ofta kan man utgå från standardceller och bygga batteripack som är anpassade fysiskt efter den plats man har tillgänglig.

Vi hjälper dig gärna även om du än så länge bara konstaterat att det behövs ett batteri. Rätt lösning sparar tid och pengar.
1212
1