nyhet - Multiladdare till IMI Hydronic Engineering


Multiladdare till IMI Hydronic Engineering

21 november 2017

Vår kund IMI Hydronic Engineering AB tog fram ett injusteringsinstrument för mätning och dokumentering av differenstryck, flöde, temperatur och effekt i hydroniska system. 

När IMI Hydronic Engineering AB skulle utveckla instrumentet med fler enheter var det ibland nödvändigt att packa med fem laddare i varje instrumentväska till deras slutkund, vilket blev både utrymmeskrävande och kostsamt.

”Vi kontaktade då Flexitron som var vår leverantör av laddare. Gemensamt startade vi ett projekt där vi tog fram en laddare med utgångar för att ladda sex enheter på samma gång”, säger Daniel Jilderos, Concept Development leader på IMI Hydronic Engineering AB. 
 
Lösningen gjorde att IMI Hydronic Engineering AB endast behöver behöver lägga till en extra laddsladd för varje enhet de skickar till sin kund.
 
 ”Vi har höga krav på kvalitet och säkerhet. Därför var det inte lätt att hitta en laddare som var både UL-certifierad och kunde leverera den ström och spänning vi behövde för att ladda instrumentet på kortast möjliga tid, till en rimlig kostnad. Flexitron tog oss genom denna process och vi har idag en laddare som både vi och våra kunder över hela världen är nöjda med”, avslutar Daniel Jilderos.

Har du frågor eller vill ha mer information? Kontakta produktansvarig Anders Segerberg, anders.segerberg@flexitron.se, 08-732 85 71.