Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

nyhet - Telekomindustrins första 12 strålars ”phased array” antennsystem 


Telekomindustrins första 12 strålars
”phased array” antennsystem 

28 juni 2018

Nu kan vi tillsammans med vår leverantör ET Industries presentera telekomindustrins första 12 strålars "phased array" antennsystem.  

Systemet uppnår en frekvensrepetitionsfaktor på 12 per 90 grader av täckning
(12 per 1 horisontell strålbredd på samma spektrum). Det ger 48 strålar på 360 grader.

Med det nya systemet kan du öka bandbredden i ett område genom ett optimerat sändningsmönster som maximerar datahastigheter i CBRS-bandet. Det görs genom en optimering av frekvensvalen och en speciell teknologi för störningsavslag. Vi erbjuder också specialgjorda monteringslösningar för en lättare montering.

Kontakta produktansvarig Ghazzal Mehdi, ghazzal.mehdi@flexitron.se, 08-732 85 67,
 om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med antenner.