Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR KUNDER


Denna informationstext förklarar hur Flexitron AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är kund till oss.
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Genom en beställning av produkter registreras beställaren som kund hos Flexitron AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som kunden själv har lämnat och information om beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Flexitron AB’s varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av kunden för att kommunicera med kunden på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Flexitron AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter. 

Kundens uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid bolagets kommunikation med kunden. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som kundens personuppgifter samlats in för. 

Flexitron AB kommer att behålla kundens uppgifter så länge kunden är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer kundens personuppgifter att raderas.

Behandlingen av kundens personuppgifter i Flexitron AB ’s kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder bolaget kundens uppgifter exempelvis för att anpassa bolagets kommunikation till kunden baserat på kundens köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Flexitron AB. Kunden har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om kunden i bolaget. Om kunden anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör kunden höra av sig på en gång. Kontaktinformation finner kunden nedan.

Tel: +46 (0)8-732 85 60
Flexitron AB
Box 575
​​​​​​​175 26 JÄRFÄLLA
info@flexitron.se​​​​​​​ 

Om kunden inte vill att uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på info@flexitron.se​​​​​​​ 
All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För en fullständig genomgång av hur bolaget behandlar kundens personuppgifter, vänligen se bolagets integritetspolicy genom att följa denna länk.


Kontakta oss

Om du har frågor rörande vår behandling
av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Tel: +46 (0)8-732 85 60
Flexitron AB
Box 575
​​​​​​​175 26 JÄRFÄLLA
info@flexitron.se​​​​​​​

Läs mer om våra policies