• 211
  • 323

Filter


I takt med att RF och MW-system blir allt mer komplexa och får högre precision behövs bättre filtrering av RFI och EMI. Vi säljer därför filter som passar till alla möjliga applikationer i en mängd olika konfigurationer från marknadens bästa tillverkare. Med ett brett frekvensomfång (10 MHz och uppåt) kan vi se till att dina krav blir tillgodosedda oavsett hur de ser ut. Med filtermoduler och filtrerade kontakter kan din design och tillverkning bli både enklare och bättre.
  • Keramiska filter
  • Bandpass och bandavvisnings-filter
  • Kavitetsfilter
  • YIG-filter (Vad är YIG?)

Leverantörer


GHAZZAL MEHDI

Produktområdeschef RF/Mikrovåg

08-732 85 67
ghazzal.mehdi@flexitron.se