Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt
  • 211
  • 323

Filter


I takt med att RF och MW-system blir allt mer komplexa och får högre precision behövs bättre filtrering av RFI och EMI. Vi säljer därför filter som passar till alla möjliga applikationer i en mängd olika konfigurationer från marknadens bästa tillverkare. Med ett brett frekvensomfång (10 MHz och uppåt) kan vi se till att dina krav blir tillgodosedda oavsett hur de ser ut. Med filtermoduler och filtrerade kontakter kan din design och tillverkning bli både enklare och bättre.
  • Keramiska filter
  • Bandpass och bandavvisnings-filter
  • Kavitetsfilter
  • YIG-filter (Vad är YIG?)

Leverantörer


GHAZZAL MEHDI

Produktområdeschef RF/Mikrovåg

08-732 85 67
ghazzal.mehdi@flexitron.se