Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt
  • 49
  • 122
  • 221
  • 317

Förstärkare


När ditt system behöver kraft krävs en bra förstärkare som ser till att signalkvaliteten hålls till en hög standard. Vi kan leverera praktiskt taget alla typer av förstärkare för alla typer av applikationer. Oavsett om du behöver en förstärkare som klarar av de högsta kraven inom försvarsmarknaden eller en som kan leverera extremt hög effekt med mindre vikt lagd på precision så kan vi ge dig en bra modul som enkelt kan integreras i din design. Med leverantörer som har stor erfarenhet inom de flesta applikationer kan vi se till att produkten anpassas efter applikationens behov.
  • Solid state förstärkare (Klass A, AB, C - 500mW till 1 kW)
  • TWT (Travelling Wave Tube - 5,4 till 17,0 GHz)
  • Magnetroner (1 till 95 GHz - 1,5kW till 6 MW)

Leverantörer


GHAZZAL MEHDI

Produktområdeschef RF/Mikrovåg

08-732 85 67
ghazzal.mehdi@flexitron.se