Flexitron AB går samman med OEM Electronics AB

Både Flexitron och OEM Electronics ingår i OEM International och marknadsför komponenter till elektronik- och apparattillverkare.

Sammanslagningen kommer ytterligare förtydliga vår målsättning att utgöra en stark partner till tillverkande industri samt EMS-kunder. Fördelen för kunden är att vi blir en bredare leverantör som kan erbjuda mer kompletta lösningar. Samtidigt som vi har expertkunskap kvar inom olika produktområden.

Vi kommer fortsätta representera samtliga leverantörer. Det blir heller inga förändringar i produktsortimentet.

Flera av våra kunder har redan idag OEM Electronics AB som leverantör.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Flexitron AB.

Eller klicka här för att komma till OEM Electronics direkt

Vad är en ultrakondensator?


En ultrakondensator är som en korsning mellan ett uppladdningsbart batteri och en vanlig kondensator. Ultrakondensatorn har högre kapacitans än en vanlig kondensator samtidigt som den kan laddas upp och ur snabbare än ett batteri samt tål fler laddningscykler.

Ultrakondensator är ett annat namn för en EDLC (Electrical Double Layer Capacitor). För att förstå vad en EDLC är kan man börja med att förstå betydelsen av namnet. Electrical double layer beskriver ett ytvetenskapligt fenomen som består av att joner ”vidhäftas” vid en yta på grund av kemiska fenomen, sedan attraheras ett andra lager joner till det första lagret via Coloumbkraften. Detta andra lager kallas ”det diffusa lagret”.

EDLC:n innehåller till skillnad från en vanlig kondensator inte ett normalt dielektrikum. Det elektriska dubbelskiktet fungerar istället som dielektrikum.

Om man kollar på formeln för kapacitans ser man att kapacitansen C är direkt proportionell mot arean A och relativa statiska permitiviteten ε. Därav används material där stor yta kan uppnås för att bilda det elektriska dubellagret. Avståndet d mellan elektroderna spelar också stor roll, men inga tekniska lösningar som inte redan används för vanliga kondensatorer krävs för att minska avståndet i en EDLC.

Om du är i behov av en ultrakondensatorlösning kan vi hjälpa dig att hitta rätt pack eller cell för just ditt projekt. Tack vare en mycket erfaren leverantör kan vi förse dig med aktivt balanserande ultrakondensatorpack, individuella celler, eller icke-balanserande pack. Allt för att du ska få en smidig lösning med optimal prestanda.

Beräkningsexempel för Energiinnehåll

Energin i en kondensator beräknas efter `E=frac{1}{2}CV^2`

Den maximala tillgängliga energin som finns tillgänglig i en TPL-10 (10F & 2,7V) är:
`E_max=frac{1}{2}CV^2=frac{1}{2}10 xx 2,7^2~~36 J`

Vid EOL så anses kondensatorn ha 80% av den ursprungliga kapacitansen.
`E_text(max @ EOL)=frac{1}{2}8 xx 2,7^2~~29 J`

För att beräkna den tillgängliga energin så behövs den minsta tillåtna spänningen, Umin.
Ex: Umin = 1,5V @ EOL => `E_min=frac{1}{2} 8 xx 1,5^2~~ 9 J`

Den tillgängliga energimängden vid EOL blir då
`E_max - E_min=29-9J=20J (1J=1ws)`


DANIEL NANDORF

Produktansvarig

daniel.nandorf@flexitron.se
08-732 85 68